bài số 108

Bỏ qua

Những hồn nhiên vui buồn

Bước tới

Những tự nhiên buồn vui

Dù là đôi chút cố ý thêm bớt, dè sẻn, chia sớt, đếm đong

Buồn vui vẫn hoàn buồn vui

 

Advertisements